diumenge, 19 de juliol de 2009

Resposta del DARP referent a la carta del morrut

Aquesta és la resposta rebuda a la carta anteriorment esmentada:


At. Sr. Alex Cuadrado

Senyor;

En relació al correu electrònic que vareu trametre el passat 14 de juliol al Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a mi mateixa i a altres càrrecs de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en nom del Conseller i de l’esmentada Direcció General, vull fer-li algunes avinent algunes consideracions que entenc que han d’aclarir alguna confusió respecte la situació de la regulació del control de la plaga del morrut de les palmeres i les mesures d’execució previstes.

En primer lloc, lamentar que en la reunió del passat dia 1 que va mantenir la vostra associació no hi assistís cap responsable del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i en especial cap representant del Servei de Sanitat Vegetal, malgrat que, segons m’han informat des del mateix Servei, a cap dels representants d’aquest li consta una invitació per a l’esmentada reunió. En qualsevol cas, voldria refermar la voluntat i interès del DAR, des d’un principi, a facilitar al sector i a les associacions professionals afectades, tota mena d’informació i a restar oberts al diàleg i a rebre qualsevol mena d’aportació que sigui susceptibles de millorar la regulació normativa i les mesures preventives i de lluita contra la plaga del morrut de les palmeres.

Com ja sabeu, l’Ordre AAR/226/2009, de 6 de maig, de modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga, preveu, en el seu article 9, que “la poda de les palmeres del gènere Phoenix sp. solament es realitzarà entre els mesos de novembre i febrer. La resta de l'any es restringirà únicament a la neteja de les fulles mortes. Les activitats de poda en la resta d'espècies de palmeres es poden efectuar durant tot l'any”.

El motiu d’aquesta mesura, és senzillament el de prevenir l’atac del morrut en els moments de major susceptibilitat. Cal tenir en compte que les ferides provocades a les parts verdes de les palmeres són una zona d’especial atracció per part de la plaga, i que d’altra banda, la mesura de prohibició de la poda, tal i com preveu l’articulat esmentat, solsament afecta a les palmeres del gènere Phoenix sp. i no afecta als altres gèneres de palmeres.

En qualsevol cas, la poda de les espècies Phoenix sp. es pot realitzar en el període comprès entre els mesos de novembre a febrer, decisió que es pren per motius exclusivament tècnics i basats en el fet que el mesos d’hivern són en els que la mobilitat dels adults de la plaga esdevé pràcticament nul·la.

Pel que fa a la seva queixa referida a una suposada manca d’informació per part del DAR en la modificació de l’Ordre ARP/343/2006, no puc més que discrepar sobre aquest parer, en tant en quant crec que les mostres de traslladar al sector i a tota persona o entitat interessada en la qüestió la informació necessària han estat més que evidents. Deixim, doncs, que li’n recordi algunes d’elles:

- es va publicar una nota oficial de premsa (12/05/09)

- es va actualitzat la informació a la pàgina web del DAR i es varen publicar articles en diaris de gran tirada (12/05/2009) –per exemple, dues pàgines al diari El Periódico de Catalunya-

- es varen dur a terme dues jornades informatives prèvies a la publicació de la modificació (18/12/2008 i 25/03/2009, a Amposta i Cambrils, respectivament)

- es varen fer tres jornades informatives més, amb caràcter posterior a la publicació de la modificació normativa (9/06/09, 26/06/09 i 2/07/09, a Sta. Coloma de Farners, Sant Boi de Llobregat i Alcanar, respectivament)

- es varen trametre, prèviament a la publicació de la modificació normativa, cartes a tots els ajuntaments de les comarques del litoral de Catalunya

- es van mantenir reunions, prèviament a la publicació de la modificació normativa, amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb els Consells Comarcals

- el DAR va publicar sengles fitxes i fulls informatius, la Fitxa de plaga núm. 56 titulada “El morrut de les palmeres”, amb fotografies a color de la plaga, i el Full informatiu sobre la plaga, exposats també a les webs del DAR i de RuralCat

- des de l’aparició de la plaga, els protocols a dur a terme per part dels ajuntaments també han estan penjats al web del DAR, alhora que aquests documents han estat àmpliament distribuïts i en tots ells s’hi ha indicat que no s’han de podar les palmeres fora dels mesos d’hivern

Crec doncs, que en l’àmbit informatiu, queda sobradament justificada la transferència d’informació i coneixements sobre la plaga, tant per a professionals com per a particulars.

Quant als dubtes que plantegeu sorgits de la reunió que vareu mantenir el passat 1 de juliol, vull fer-vos avinent, respecte el tema del transplantament de palmeres, que l’Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga, indica, en el seu article 6, que “queda prohibida a Catalunya la comercialització i el moviment de palmeres amb símptomes de la plaga”.

Alhora, l’article 7 fa esment a que “totes les palmeres que circulin dins l’àmbit territorial de Catalunya d’un diàmetre superior a 5 cm destinades a la plantació o comercialització hauran d’anar acompanyades del passaport fitosanitari CE que garanteixi que no es troben afectades per aquesta plaga”.

Amb tot l’exposat, considero doncs que algunes de les afirmacions que heu fet en el vostre escrit han estat esbiaixades i no suficientment ajustades a la realitat, insisteixo en que sempre hem restat oberts i ho avala la concertació constant que respecte aquest tema, i molts altres vinculats a la sanitat vegetal, mantenim amb el sector i la majoria de les seves entitats representatives.


Ben cordialment,


Rosa Cubel Muñoz

Directora general d’Agricultura i Ramaderia

2 comentaris:

Guillem Nicolàs i Larruy ha dit...

Sembla que el missatge de l'Administració és el de sempre. És a dir "pilotes fora" i la culpa és vostra per no mirar el Butlletí Provincial. Diuen en aquesta carta de resposta que ha informat convenientment, però la veritat és que van fer una nota de premsa, que es va publicar al diari "El Periódico", però què passa amb els altres diaris? Jo sóc subscriptor de La Vanguardia i puc garantir que allà no s'hi va dir res. També diuen que van fer jornades informatives a Amposta i Cambrils. Jo em pregunto, qui hi va anar? Després varen fer més jornades a Sta. Coloma de F., Sant Boi de LL i Alcanar, la meva pregunta és: Algú ho sabia? Algú hi va anar? La següent és que ho van trametre als ajuntaments, però aquests què han fet? El meu no m'ha comunicat pas res. El mateix puc dir dels Consells Comarcals, a mi no m'han tramès cap informació, ni com a veí ni com a professional. En quant a les fitxes i fulls informatius em sembla bé que ho publiquin a les seves pàgines, però que no donin per suposat que algú les hi ha vist.

Sembla mentida que l'Administració sigui tan explícita en campanyes com les de la TDT, la del 012, l'encomana el català i d'altres, que surten a tota hora a televisió, ràdio i premsa i que quan és una cosa de salut vegetal quedi relegada a notes de premsa que poden ser publicades o no, i després llegides o no, a jornades informatives sobre les que no teníem informació, a passar notes als Ajuntaments i Consells Comarcals que la hi poden divulgar o no. Bé sembla que la diferència està en que de la TDT, el 012 i l'encomana el català no et poden multar si no ho uses.

Per altra banda deixa sense resposta una de les preguntes més importants que fèiem: Es poden extreure els fruits? Encara esperem resposta.

frederic de talladors ha dit...

jo, encara diria una altra cosa...estem obligats a tenir internet? estem obligats a anar al web del DAAAR? estem obligats a llegir el DOGC? estem obligats a anar a l'ajuntament a veure si s'ha publicat res que ens afecti? estem obligats a anar a reunions que no sabem que s'han convocat? etc...
excepte impostos i multes...que més rebem dels ajuntaments i consells comarcals?
ah si, la propaganda institucional que deis de l'encomana català...o aquella que encara em fa més gràcia: hem reduit un 23% els incendis forestals....( però no s'hauria de dir a finals de campanya, enlloc de dies abans no se't facin dos grans incendis? )
en fi
sic transit gloria mundi, o algo així que deien els romans...
salut!